skip to Main Content
+90 (326) 614 7414 [email protected]

Bilginin öneminin kat ve kat arttığı bu dönemde firmalar serbest piyasa şartlarında rakiplerine üstünlük kurabilmek için Bilgi Teknolojilerine yatırım yaptıkları gibi, kullandıkları programlar aracılığı ile daha çok veri karşılaştırmaları yaparak şirketi ileriye taşıyacak bilgilere ulaşma ihtiyacı duymaktadır. Bilginin sağlanması için ihtiyaç duyulan personel sayısının arttırılması ekonomik bakımdan maliyetlerin artmasına neden olduğu için firmalar personel istihdamı yerine kendisine hizmet veren firmaların oluşturduğu kendi sistemlerindeki bilgileri karşılıklı paylaşmaya yönelmişlerdir.

Bu bağlamda Control Gümrük Müşavirliği hizmet verdiği firmalara onların adına yaptığı işlemler ile ilgili oluşan tüm bilgileri elektronik ortamda paylaşılması ile ilgili her türlü alt yapı çalışmaları çok önceden görüp tasarladığı için şuan bu konuda platform gözetmeksizin her türlü bilgiyi XML, Web Service, Excel vb. yöntemler ile paylaşabilmektedir. Şirketimiz bu konuda hali hazırda hizmet verdiği firmalar ile çalışmalar yaparak hem kendi bünyesinde bulunan bilgileri müşterileri ile 27001 (Bilgi Güvenliği Sertifikası) standartlarına uygun bir şekilde paylaşmaktadır.

Back To Top