skip to Main Content
+90 (326) 614 7414 [email protected]

Müşteriden gelen talepler doğrultusunda hazırlanan raporlar sistemimize kaydedilir, sistem istenen bilgileri, istenen zamanlarda, Excel formatında ilgili kişilere e-mail ekinde gönderir.

Amaç, gelişen piyasalarda artan rekabet ortamında kalıcı olmak ise, bunun en önemli noktası, geçmişin analiz edilerek gelecek için gerekli yol haritalarının çıkarılmasıdır. Firma olarak bu düşünceden yola çıkarak müşterilerinin ihtiyaç duyduğu bilgileri, firmaya özgü raporlamalar ile bu bilgileri firmaya sunmak adına bir uygulama geliştirmiştir. Müşteriden gelen talepler doğrultusunda hazırlanan rapor Evrim sistemine kaydedilir, sistem bilgileri, istenmiş tüm kriterlere uygun bir şekilde firmanın talep ettiği zamanlarda, Excel formatında ilgili kişilere mail ekinde yollar.

Back To Top