skip to Main Content
+90 (326) 614 7414 [email protected]
 • İthalat ve İhracat Gümrüklemesi
 • İthalat, ihracat, geçici ithalat ve geçici ihracat
 • DİİBB kapsamında ithalat ve ihracat
 • Yatırım teşvik belgesi kapsamında ithalat
 • ATA karnesi
 • Teminat çözümleri
 • Ordino işlemleri
 • G.T.İ.P . tespiti
 • Transit işlemleri
 • Antrepo işlemleri
 • Serbest bölge işlem formları
 • Gümrük Beyannamesi tescili ve işlemlerin takibi
 • Gümrükleme işlemi biten malların istenen depoya teslimi
 • Gümrük beyannamesi tanzimi
 • A.T.R, EUR 1, Menşe Şahadetnamesi gibi zorunlu belgelerin tanzimi ve Ticaret Odası tasdikleri
 • İhracatçı Birlikleri tasdiki, üyelik kayıtları
 • Gümrük Çıkış Beyannamesi takibi
 • Gümrük Beyannamesi kapanışları
 • Geçici Çıkışlarda süre takibi
Back To Top