skip to Main Content
+90 (326) 614 7414 [email protected]

Control Gümrük Müşavirliği’nin ilkesi bütün işlerini yasalar çerçevesinde, dürüst ve etik bir şekilde yürütmektir. İşin yapılmasında, Control Gümrük Müşavirliği veya bağlantısı bulunan herhangi bir kişi veya kurum, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını ihlal etmek suretiyle herhangi bir rüşvet, bahşiş veya başka yasadışı ödeme yahut menfaat teklif etmeyecek, ödemeyecek, vaat etmeyecek veya almayacaktır.

Aşağıdaki ilkeler Control Gümrük Müşavirliği’nin etik ve iş davranış anlayışını tanımlamaktır.

Control Gümrük Müşavirliği’nin kurumsal etik sorumlusu yönetim kurulunun gözetimi altında aşağıdaki ilkeleri yorumlamak ve uygulamak ile yükümlüdür. Kurumsal etik sorumlusu veya onun görevlendireceği kişiler gerekli olduğunda bu ilkeleri uygulamaya geçirmek için talimatlar verir ve uygulamasını takip eder.

Şirketimizin ilkesi Control Gümrük Müşavirliği personelinin ve birlikte çalıştığı tarafların uygulamada olan tüm kanunlara uyması gerektiği şeklindedir. Control Gümrük Müşavirliği personeli herhangi bir devlet kuruluşu veya ticari kuruma, bunların çalışanlarına, bir başka kişiye veya kuruma usulsüzlük teşkil edecek şekilde herhangi bir türden rüşvet, bahşiş veya başka yasadışı ödeme veya menfaat teklif etmeyecek, ödemeyecek, vaat etmeyecek ve bunların yapılmasına müsaade etmeyecektir. Şirket çalışanlar hiçbir şekilde, Control Gümrük Müşavirliği ile herhangi bir iş ilişkisine sahip bulunan bir müşteri, tedarikçi veya bir kişi veya kurumdan rüşvet, bahşiş veya başka yasadışı ödeme almayacak veya kendisine şahsi menfaat sağlayan teklifleri kabul etmeyecektir.

Şirketin ilkesi yalnızca dürüst ve nitelikli olarak bilinen taraflar ile iş yapmak şeklindedir. Şirketimiz, kendisi ile iş ilişkisinde bulunacak taraf ile herhangi bir irtibata sahip bulunabilecek üçüncü kişiler üzerinde etik değerlerin belirlenmesi çalışması yürütebilmek için uygun olan prosedürleri oluşturacaktır.
Şirketimizin politikası; yalnızca dürüst ve nitelikli olarak bilinen ortaklar ile iş yapmak ve şirketin iş yapmayı öngördüğü herhangi bir müşterek teşebbüs ile etik değerlerin belirlenmesi çalışması yürütülmesi için uygun olan prosedürleri oluşturmak, yürütmek ve muhafaza etmek şeklindedir.

Resmi bir edinim veya kararı, uygun olmayan bir biçimde etkilemek, şirketin veya temsil ettiği kişinin yararına amaçlanan bir karşılık için devlet görevlilerine veya diğer kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hediye, konukseverlik ve eğlence imkanları verilmeyecek ve sunulmayacaktır.

Şirket veya temsil ettiği kişi adına bir devlet görevlisi veya diğer kişilere vaat edilen, sunulan veya temin edilen hediyeler, konukseverlik ve eğlence imkanları, yasal bir iş maksadı ile ilgili, genel nezaket kuralları doğrultusunda, makul ve yasal olmalıdır.

Bu türden bir ödeme veya vaat, şirketin etik sorumlusu tarafından ilgili prosedürler doğrultusunda onaylanmadığı müddetçe, şirketimiz veya herhangi bir iştiraki tarafından, herhangi bir devlet görevlisi veya diğer kişilere hediye, konukseverlik veya eğlence için hiçbir ödeme veya ödeme vaadi yapılamaz.

Şirket personelinin veya herhangi bir üçüncü tarafın işbu politikanın ve yürürlükte olan rüşvet önleme kanunlarının ihlallerini rapor etmesi gerekmektedir. Hiçbir personel şüphelenilen ihlallerin iyi niyetli bildirimleri için herhangi bir yaptırımla karşılaşmayacaktır. Çalışanlar, bu politika yahut yürürlükte olan ilgili yasaların her türlü ihlalini yönetim kurulunun bir temsilcisine veya şirketin etik görevlisine çekinmeden rapor edebilecektir.

Back To Top