skip to Main Content
+90 (326) 614 7414 [email protected]

Müşterilerin, Control internet sayfasından kendilerine verilen kullanıcı kodu ve şifreyi kullanarak sisteme giriş yapması ile firması adına yapılan tüm işlemleri (beyanname işlemleri, masraf girişleri, fatura, dekont, muavin hareketler, dahilde işleme takibi vb.) takip edebildiği ve hareketlerin çok kapsamlı olarak raporlanabildiği bir internet uygulamasıdır. Bu uygulamada istenilen veriler anlık olarak sorgulanabilmekte aynı zamanda alınan bu sorgulamalar kolaylıkla Excel ortamına taşınabilmektedir.

Back To Top