skip to Main Content
+90 (326) 614 7414 [email protected]

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir gelişme için Control Gümrük Müşavirliği, çalışanlarından başlayarak tüm toplumu bilinçlendirmeye yönelik projeler geliştirmekte ve uygulamaktadır. Şirketimizin faaliyet alanına giren her sektörde, iş süreçlerini yapılandırırken çevreyle dost uygulamalarla ve gerekli önlemlerle sürdürülebilir bir gelecek kurmak için tüm Şirket çalışanlarının ve işbirliği içinde bulunulan tüm paydaşların çevreye duyarlı ve bilinçli bireyler olmasına katkı sağlanmaktadır.

Yürürlükte olan Çevre Kanunlarına ve Yönetmeliklerine uyma taahhüdümüze ek olarak, aşağıdaki görev ve sorumlulukları da kabul ederiz.

  • Tüm uygulamalarımızda sürekli iyileştirmeyi ilke edinmek,
  • Sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlayarak, çalışan performansını, motivasyonunu artırmayı, sağlık bozulmalarını, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeyi,
  • Tüm faaliyetlerimizden kaynaklanan kirliliği en aza indirmek ve kontrollü dokümanter edilmiş bir atık yöntemi uygulayıp sürdürmek,
  • Doğal kaynak kullanımını en aza indirmek, mümkün olduğunca geri dönüşümlü malzeme kullanmak ve prosesler hazırlanırken çevresel etkileri dikkate alarak kirliliği kaynağında önlemek,
  • İlgili yasal şartlara uymayı minimum yeterlilik kabul ederek yasal şartlara uyumu sürekli geliştirmek,
  • Sürekli eğitimlerle ve kaynak ayırarak tüm paydaşlarımızın çevresel duyarlılığını artıracak bir şirket kültürü oluşturmaktır.
  • Sağlık, Emniyet, Çevre konularında paydaşlarımızla sorumlu, uyumlu ve açık bir şekilde iletişim ve iş birliği kurarak yönetim sistemi performansını artırmayı ve sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,
  • Sağlık, Emniyet, Çevre Yönetim Sistemi hedeflerimizi bu prensipleri göz önünde bulundurarak belirlemeyi, uygulamayı ve takip etmeyi tüm çalışanlarımızın katılımı ile taahhüt ediyoruz.
Back To Top