skip to Main Content
+90 (326) 614 7414 [email protected]

Sektörde yeni bir soluk...

Control Gümrük Müşavirliği Anonim Şirketi 2017 yılında Avrupa Birliği Modernize Gümrük Kodu ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nda yapılan değişikliklere uygun olarak Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca kurulmuştur.

Şirketimiz, IT (Bilişim Teknolojisi) alt yapısına yaptığı yatırımlar ile çağın getirdiği tüm yenilikleri sektörde kullanmaktadır. AB Gümrük ve Dış Ticaret uygulamaları eşzamanlı olarak izlenmekte ve bu anlamda meydana gelen gelişmeler Türk Gümrük ve Dış Ticaret mevzuatına paralel olarak anında sistemimize entegre edilmektedir.

04.06.2008 tarihli AB Resmi Gazetesinde yayınlanan Modernize Gümrük Kodu ile yapılan değişiklikler, Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten başlamak üzere değişik zaman aralıkların da 23.06.2013 tarihine kadar yürürlüğe girmiştir. ABD kaynaklı bu değişiklikler silsilesinin sonucunda ABD ve AB’ nin üçüncü ülkelere olan ticari yaklaşımları güvenlik odaklı olarak tamamen değişmiştir. Bu değişiklikler kapsamında eşya yüklenmeden dahi ön bildirimler yapılması suretiyle eşyanın risk analizine tabi tutulması ve risk taşıyan eşyanın AB’ ye girişinin engellenmesi, ilk varış gümrüğünde eşyanın indirilerek kontrol edilmesi veya nihai varış noktasında eşyaların kontrole tabi tutulması gibi tedbirlerle karşı karşıya kalınacaktır. Ancak bunun yanında tüm işlemlerin kâğıtsız ortamda ve basitleştirilerek yapılacak olması, ticarette maliyetlerin düşmesinde önemli rol oynayacaktır.

Avrupa Birliği standartlarına ulaşılma çabası ve ülkemizin gelişen dış ticaret hacmi, gümrük işlemlerini çok önemli bir duruma getirmiştir. Bu çerçevede SONRADAN KONTROL olarak tanımlanan gümrük denetimlerinde, şirketlerin dış ticaret işlemlerine ilişkin her türlü bilgi, belge ve muhasebe kayıtlarının ayrıntılı olarak incelenmesi esas alınmaktadır.

Bu nedenle gümrük idaresine yapılan beyanın önemi dikkate alınarak temel prensibimiz; sonradan yapılan kontrollerde müşterilerimizin sorun yaşamaması anlayışı üzerine kurulmuştur.

Buna bağlı olarak Gümrük Müşavirliği mesleğinin gerektirdiği mevzuat bilgisine sahip uzman kadromuzla yasal düzenlemelerde meydana gelen değişiklikleri müşterilerimiz adına sürekli takip edip uygulayarak yaptığımız işin eşyanın sadece gümrükten çekilmesinden ibaret olmadığı bilinciyle en doğru ve en iyi hizmeti sunmanın sorumluluğunu taşımaktayız.

Misyon

Müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu hizmeti, çalışanlarımıza her türlü eğitim ve teknoloji desteği vererek, karşılıklı güven içinde sağlamak.

Vizyon

Hizmetleri ile müşterilerini hedeflerine ulaştırmak, bilgi ve şirket değerleriyle sektörde örnek şirket olmak.

İlkelerimiz

  • İşimizi kanun, tüzük, kararname, yönetmelik, tebliğ, genelge, talimat ve sirkülerde yazılı olan kurallara uygun olarak yapmak,
  • Başarısızlığı olgunlukla kabul edip bir daha yaşanmaması için önlemler almak,
  • Her zaman performansımızın ve davranışımızın en iyisini sergilemek,
  • Bilgilerimizi, mesleğimizin ve işimizin korunması ve gelişimi için güncelleyip paylaşmak,
  • Toplum ve çevre çıkarlarını her zaman gözetmek,
  • Müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak ve çalışanlarımızın mükemmelliğini desteklemektir.
Back To Top